Nålebehandling (dry needeling, IMS)

Nåler i kne, akupunktur.

Dry needling (nålebehandling, tørrnåling, Intra-Muskulær Stimulering) er en behandlingsteknikk som involverer at tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle myofascielle triggerpunkter (muskelknuter) og stramme bånd i muskulaturen

Dry needling er ikke det samme som akupunktur. Til tross for visse likheter følger metodene og teorien bak to vidt forskjellige medisinske tradisjoner. Betegnelsen dry needeling brukes derfor for å differensiere mellom bruk av nåler innenfor vestlig medisinsk tradisjon, og bruk av nåler i tradisjonell asiatisk medisin (akupunktur). Begrepet dry needeling brukes også for å skille det fra wet needeling, som er injeksjonsbehandling med sprøyte.

Myofacielle triggerpunkter

Triggerpunktene og myofascielle bånd i muskulatur og senevev er vonde og hyperirritable punkter hvor det lokalt er redusert sirkulasjon og oksygentransport. Dette kan føre til smerter og stivhet lokalt eller utbredt i muskulaturen grunnet dårligere funksjon. Smerten kan også utbrede seg langt vekk fra der muskelen faktisk er, som for eksempel ut i armen eller ned i benet. Vonde muskler fra nakken kan også referere smerter opp i hodet og presentere som hodepine, da det vi kaller for spenningshodepine, tensjonshodepine eller stresshodepine.

Effekt og bivirkninger

Tørrnåling baseres på flere teorier og det forskes hyppig på effekten av denne formen for behandling. Basert på erfaring ser vi ofte at tørrnåling kan gi raskere og mer langvarig effekt i forhold til klassisk massasje. Nålene gir oss også sjansen til å behandle triggerpunkter som ligger dypere ned i muskulaturen lokalt og nøyaktig. Hos de fleste kan umiddelbar bedring føles, men det trengs ofte fler behandlinger for full effekt. Mange som blir behandlet ved hjelp av tørrnåling kan oppleve litt ubehag under behandlingen da ofte i form av «krampeaktig» følelse dypt i muskulaturen. En kan også være øm i muskulaturen i noen timer til noen dager senere. Dette er normale reaksjoner, og varierer ut ifra intensiteten og mengden av behandling, som er noe du og terapeuten vil snakke om i forkant.

Normalt vil prosedyren gjennomføres av å stikke en nål inn i problemområdet i en muskel, for så å flyttes kontrollert rundt i muskelen for å treffe triggerpunkter. I noen tilfeller hos pasienter med veldig store eller akutte smerter kan det være gunstig med nåler, da det kan gjøres skånsomt med pasienten liggende helt i ro. Ved akutte smerter kan selve stikket være med på å desensitivisere påvirket vev og dermed gi smertelette.

Hos oss er det Kiropraktor Bendix H. Bjercke, Kiropraktor MNKF som er kurset i denne formen for behandling.


Vi har 25 års erfaring med vonde rygger på Fornebu.

Hos oss er du i de beste hender.