Om kiropraktikk

ramme

02.

Hva er en kiropraktor?

03.

Kiropraktisk behandling

Kiropraktor behandler pasient

01.

Om kiropraktikk

Kiropraktor behandler pasient
ramme

Om kiropraktikk

Kiropraktikk er læren om hvordan kroppens helse påvirkes av ryggsøylens funksjon. Forbindelsen mellom ryggsøylen og helsen din er at nervetrådene som kobler hjernen med resten av kroppen kommer ut gjennom kanaler i ryggsøylen. Nervene sender beskjeder og signaler til og fra hjernen og koordinerer og kontrollerer alle prosesser i kroppen. Låsninger i ryggsøylen kan hemme normal kommunikasjon mellom kroppen og hjernen. Resultatet er nedsatt funksjon i kroppsdelene nervene går til. For de fleste blir utslaget stivhet og smerte, overaktive eller underaktive muskler, stråling, nummenhet eller andre fysiske symptomer: Symptomene avhenger av hvilken nerve og hvilken del av nerven som blir påvirket.

Kiropraktor behandler pasient

02.

Hva er en kiropraktor?

Hva er en kiropraktor?

En kiropraktor er ekspert på nerve-, muskel-/skjelettsystemet (også kalt bevegelsesapparatet). Kiropraktikk involverer diagnostikk, behandling og forebyggelse av feilfunksjoner i nerve-, muskel og skjelettsystemet, samt å gi råd for bedre helse. Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med leger og tannleger. Dette betyr at du ikke trenger henvisning fra lege for å komme til behandling og at kiropraktoren kan sykemelde og henvise direkte til spesialist (f.eks. nevrolog eller revmatolog).

Kiropraktoren er offentlig autorisert helsepersonell og har en beskyttet yrkestittel. Dette betyr at kiropraktoren har en særlig høy kompetanse og at ingen andre enn kiropraktorer kan påberope seg å drive med kiropraktikk. For å oppnå offentlig autorisasjon kreves seks års spesialisert utdannelse, inkludert ett års regulert turnustjeneste. Ingen andre terapeuter det er naturlig å sammenligne seg med har tilsvarende lang og grundig utdannelse.

Kiropraktisk behandling er regnet som en trygg og effektiv behandlingsform og inngår i de nasjonale retningslinjene for behandling av ryggplager i mange land.

Hos oss kan du forvente høy kvalitet på undersøkelse og behandling og effektiv hjelp med problemet ditt.

Kiropraktor behandler pasient
Kiropraktor behandler pasient

03.

Kiropraktisk behandling

Kiropraktor behandler pasient

Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk leddbehandling kalles «justeringer» og foregår ved en kvikk, spesifikk impuls mot låste ledd. Dette gjøres for å oppnå bedre bevegelighet, redusert smerte og bedre kommunikasjon i nærliggende nerver. Behandlingsmetodene tilpasses din alder og fysikk. Det er f.eks. stor forskjell på impulsen som gjøres ved behandling av et barnehagebarn og en anleggsarbeider på 35. Kortvarig ømhet/sårhet er ikke uvanlig å oppleve i løpet av en behandlingsserie. Langvarig smerteøkning forekommer svært sjelden. Kiropraktisk leddbehandling er også regnet som svært trygt.

Sirkel
Sirkel

Kiropraktorenes spesialfelt er samspillet mellom nerve, muskel og skjelett. De fleste assosierer kiropraktorer med bare ledd og det er helt riktig at det aller meste av det vi gjør en vanlig dag på jobben er leddbehandling. Men: det er alltid et samspill mellom musklene, leddene og nervene og vår oppgave er å analysere hvordan man kan bedre samspillet mellom disse systemene best mulig. Derfor bruker vi også andre metoder ved behov, f.eks. triggerpunktbehandling, dynamiske tøyningsøvelser, lavhastighetsmobilisering og spesifikke egenøvelser. Trening, generell mobilisering og bevegelse du gjør selv løser sjelden opp disse problemene helt, men er viktig for smertereduksjon.

Noen ganger er feilfunksjonen i kroppen så innkjørt at vi oppnår best resultat i samarbeid med andre. Her vil de forskjellige metodene utfylle hverandre – ikke konkurrere med hverandre. Vi samarbeider med fysioterapeuter og akupunktør lokalt på Snarøya/Fornebu og vil ellers hjelpe deg med å komme i kontakt med andre terapeuter dersom det er riktig for deg. Vårt hovedmål er å sørge for at du får best mulig oppfølging og riktig behandling for din kropp – uansett hvem som behandler.

Sirkel
Sirkel
Sirkel

Vi har 25 års erfaring med vonde rygger på Fornebu.

Hos oss er du i de beste hender.