Hos kiropraktoren

Fornebu Kiropraktorsenter er lett tilgjengelig for deg som bor eller jobber på Fornebu, Snarøya og Lysaker. Vi har ledige timer og erfarne kiropraktorer. Klinikken har gode parkeringsmuligheter og kort avstand til nærmeste bussholdeplass. Det er god kommunikasjon fra både Oslo og Bærum.

Alle busser til Fornebu stopper på IT-Fornebu, 200 meter fra klinikken. Ved problemer med online booking, eller hvis du ikke finner en tid som passer for deg, ring oss på telefon 67105161

ramme
consultant-service

Første konsultasjon

massage (1)

Første undersøkelse

clipboard

Vurdering og gjennomgang av problemet ditt

consultant-service

Videre konsultasjoner

massage (1)

Behandlingsfaser

01.

Første konsultasjon

Sirkel
Sirkel
Sirkel

Første konsultasjon

Første konsultasjon hos kiropraktor begynner med at du forteller om plagene du opplever. Kiropraktoren stiller utdypende spørsmål om forhold som kan være direkte eller indirekte relatert til plagene du søker hjelp for. I tillegg kan det være nyttig for kiropraktoren å få informasjon om tidligere problemer, skader, treningsvaner, medisinbruk, stress og psykiske påkjenninger, tidligere behandling osv. Målet er å danne et helhetlig bilde av din helse og kartlegge dine mål og ønsker, slik at vi kan gjøre den beste undersøkelsen og de riktige tiltakene for deg.

Sirkel
Sirkel

Første undersøkelse

Første undersøkelse hos kiropraktor er en omfattende, men spesifikk analyse av funksjonen i bevegelsesapparatet. Her undersøkes leddutslag/bevegelighet, belastningsforhold og muskelfunksjon og det gjøres nevrologiske og ortopediske tester. Ved behov kan kiropraktoren henvise deg direkte videre til billeddiagnostisk utredning (røntgen/MR/CT/ultralyd), eller medisinsk spesialist (f.eks. nevrolog eller ortoped). Målet er å danne seg et helhetlig bilde av hva som er galt og et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan gjøres.

02.

Første undersøkelse

03.

Vurdering og gjennomgang av problemet ditt

Sirkel
Sirkel
Sirkel

Vurdering og gjennomgang av problemet ditt

Vi vil gjerne hjelpe deg så raskt vi kan og de fleste som får hjelp hos oss får behandling på første konsultasjon. Ved langvarige eller svært komplekse problemer kan det være nødvendig å gjøre en mer tidkrevende vurdering eller gjennomgang av MR-bilder og behandlingen settes i gang ved neste konsultasjon. Det er viktig for oss at du forstår hva problemet ditt er og hvorfor vi legger opp behandlingen som vi gjør. Vi vil derfor alltid ta oss tid til en gjennomgang av problemet ditt og la deg stille spørsmål. Det kan være vanskelig å si på forhånd nøyaktig hvor mange behandlinger eller hvor lang tid du trenger på å bli bra, men vi vil fortelle deg hva du kan forvente ut fra det vi vet fra start.

Sirkel
Sirkel
Sirkel

Videre konsultasjoner

Første undersøkelse vil gi svar på om vi kan hjelpe deg eller om du får bedre hjelp hos andre. Dersom kiropraktikk er riktig for deg trenger vi ikke å gjøre alle tester på nytt ved hver konsultasjon, men kan velge ut det som er relevant i forhold til utviklingen din. Derfor er oppfølgingskonsultasjonene / behandlingstimene kortere enn første konsultasjon.

04.

Videre konsultasjoner

05.

Behandlingsfaser

Sirkel
Sirkel

Behandlingsfaser

De fleste kommer til oss med smerterelaterte plager. Vi vil selvfølgelig gjerne hjelpe deg med å få bort smerten, men vel så viktig er det å prøve å finne ut av årsaken til at du har vondt. Symptomer og funksjon følger ikke alltid hverandre. Noen ganger avslutter vi behandlingen mens det fortsatt gjør vondt fordi problemet er løst og kroppen bare trenger mer tid. Andre ganger er det nødvendig å fortsette behandlingen også etter at smerten er redusert eller borte. Dette fordi muskler og leddbånd ikke ennå har tilpasset seg og kroppen er ustabil. Ofte vil behandlingen foregå i følgende faser:

1) Smertelindrende fase: (1-12 ukers varighet – avhengig av problemets karakter)
I den første fasen vil det ofte være behov for hyppig behandling for å lindre smerte, hindre forverring og å få i gang reparasjonsprosessene i kroppen. Denne fasen er over når smerten er betydelig redusert og normal funksjon er i ferd med å gjenopptas. Varigheten og utviklingen underveis i denne fasen varierer bl.a. med din alder, fysiske helse og hvor lenge du har hatt problemet. Det er f.eks. urealistisk å forvente at et problem er borte etter 2-3 behandlinger dersom du har hatt vondt i flere uker.

Antall behandlinger per uke: 2-5.

2) Stabiliseringsfase: (1-12 måneder – avhengig av problemets karakter)
I neste fase reduseres behandlingsfrekvensen og målet er å gjøre deg så selvhjulpen som mulig. Det vil ofte være behov for noe gjenopptrening/rehabilitering for å styrke involverte muskler og ledd for å hindre tilbakefall.

Antall behandlinger per måned: 1-4.

3) Oppfølging: Vedlikehold og forebygging
Det er viktig for oss å lære deg å ta vare på din egen kropp og best mulig mestre og forebygge dine plager. Noen problemer lar seg ikke korrigere helt og for mange vil det være nødvendig med oppfølging etter at den aktive behandlingen er avsluttet. En fiolinist kan f.eks. ikke plutselig bytte hender når hun spiller og vil kanskje trenge en eller annen form for oppfølging gjennom karrieren. En tannlege må regne med å stå mye bøyd og det kan vise seg umulig å «fikse» et nakkeproblem for resten av karrieren.

Mange ønsker også selv jevnlige kontroller for å opprettholde optimal funksjon og for å forebygge skade. Vi opplever også at flere og flere kommer til oss med dette som hovedformål. Vi setter gjerne opp kontrolltimer for deg, eller du kan ringe inn selv etter ønske.

Antall behandlinger per år: 1-12, avhengig av type problem, alder og helsetilstand for øvrig.

05.

Behandlingsfaser

Sirkel
Sirkel

Behandlingsfaser

De fleste kommer til oss med smerterelaterte plager. Vi vil selvfølgelig gjerne hjelpe deg med å få bort smerten, men vel så viktig er det å prøve å finne ut av årsaken til at du har vondt. Symptomer og funksjon følger ikke alltid hverandre. Noen ganger avslutter vi behandlingen mens det fortsatt gjør vondt fordi problemet er løst og kroppen bare trenger mer tid. Andre ganger er det nødvendig å fortsette behandlingen også etter at smerten er redusert eller borte. Dette fordi muskler og leddbånd ikke ennå har tilpasset seg og kroppen er ustabil. Ofte vil behandlingen foregå i følgende faser:

1) Smertelindrende fase: (1-12 ukers varighet – avhengig av problemets karakter)
I den første fasen vil det ofte være behov for hyppig behandling for å lindre smerte, hindre forverring og å få i gang reparasjonsprosessene i kroppen. Denne fasen er over når smerten er betydelig redusert og normal funksjon er i ferd med å gjenopptas. Varigheten og utviklingen underveis i denne fasen varierer bl.a. med din alder, fysiske helse og hvor lenge du har hatt problemet. Det er f.eks. urealistisk å forvente at et problem er borte etter 2-3 behandlinger dersom du har hatt vondt i flere uker.

Antall behandlinger per uke: 2-5.

2) Stabiliseringsfase: (1-12 måneder – avhengig av problemets karakter)
I neste fase reduseres behandlingsfrekvensen og målet er å gjøre deg så selvhjulpen som mulig. Det vil ofte være behov for noe gjenopptrening/rehabilitering for å styrke involverte muskler og ledd for å hindre tilbakefall.

Antall behandlinger per måned: 1-4.

3) Oppfølging: Vedlikehold og forebygging
Det er viktig for oss å lære deg å ta vare på din egen kropp og best mulig mestre og forebygge dine plager. Noen problemer lar seg ikke korrigere helt og for mange vil det være nødvendig med oppfølging etter at den aktive behandlingen er avsluttet. En fiolinist kan f.eks. ikke plutselig bytte hender når hun spiller og vil kanskje trenge en eller annen form for oppfølging gjennom karrieren. En tannlege må regne med å stå mye bøyd og det kan vise seg umulig å «fikse» et nakkeproblem for resten av karrieren.

Mange ønsker også selv jevnlige kontroller for å opprettholde optimal funksjon og for å forebygge skade. Vi opplever også at flere og flere kommer til oss med dette som hovedformål. Vi setter gjerne opp kontrolltimer for deg, eller du kan ringe inn selv etter ønske.

Antall behandlinger per år: 1-12, avhengig av type problem, alder og helsetilstand for øvrig.

Vi har 25 års erfaring med vonde rygger på Fornebu.

Hos oss er du i de beste hender.