Øvelser
ramme

Forebyggende sjekk og behandling

Regelmessig/forebyggende behandling av ryggen hos en kiropraktor stimulerer bevegelses apparatet vårt og plukker opp tidlig når vi bruker ryggen feil. Dette kaller vi feilbelastning. Feilbelastning over tid kan føre til “følgefeil” og påvirke bevegelses apparatet slik at smerter/ubehag forflytter seg og vi kan få vondt/ubehag andre steder.

Vi lærer stadig vekk mer om kroppen og helse, derfor er behandlingsstrategien per idag endret. Vi ser på ryggsmerter som et livslangt “problem”, med smerter som kommer og går i forskjellige faser i livet enn en engangshendelse. Derfor bør også behandlingen være langvarig og ikke anses som en engangs kur.

Sirkel
Sirkel

Studie

Et studie som har blitt publisert har undersøkt om det utgjør noen forskjell om pasienter med tilbakevendende korsryggsmerter går til kiropraktor når de får vondt, eller om de kommer regelmessig uavhengig av smerter. Resultatene viste at de pasientene som kom regelmessig hadde 12,8 færre dager med plagsomme smerter i løpet av et år enn de som kom når de hadde vondt. Pasientene i gruppen som kom regelmessig hadde i snitt 1,7 flere besøk til kiropraktor i året enn den gruppen som kom når de hadde vondt.

Samfunnsmessig er dette totalt sett også viktig å ta med i regnestykket at 12-13 dager færre med smerter også kan bety færre dager med sykemelding og dermed spare samfunnet og bedrifter for penger.

Behandling

Sirkel

Regelmessig forebyggendebehandling hos kiropraktor innebærer for mange å komme fast en gang i måneden, eller i tre måneders intervaller.

Konsultasjonen er da lik som vanlige kiropraktorbehandlinger; en gjennomgang av sykehistorie, undersøkelse, behandling, og deretter råd om øvelser og tilpasning.

Selv om det er flere fordeler med regelmessig behandling, er det ikke nødvendigvis passende for alle. Dette vil du som pasient sammen med kiropraktoren sammen finne ut av.

For at behandlingen skal være effektiv bør minst et av følgende kriterier være oppfylt:

  • Pasienten bør ha hatt flere episoder med korsryggsmerter og hatt en forbedring med tidligere kiropraktorbehandling
  • Pasienten har høy smerteintensitet
  • Smertene har påvirket pasienten psykososialt. Eksempler på psykososiale utfordringer kan være hvis pasienten er bekymret over smerten, har en stressende jobb eller føler at smertene har en negativ påvirkning på livet


Kiropraktorene her ved Fornebu kiropraktorsenter fokuserer på å forbedre og øke funksjonen til nervesystemet ved å analysere og justere nedsatte funksjoner i bevegelsesapparatet. Dette kaller vi låsninger/subluksasjoner.

Å hjelpe pasienter med å oppnå optimal funksjon i muskel- nerve- og skjelettsystemet er et av hovedmålene for kiropraktikk.

Mange av våre pasienter besøker kiropraktorene våre regelmessig og opplever at kroppen fungerer bedre med forebyggende behandling.

Sirkel
Sirkel
Sirkel

Vi har 25 års erfaring med vonde rygger på Fornebu.

Hos oss er du i de beste hender.