Kiropraktor undersøker nakke barn
ramme

Barn og ungdom

Barn og ungdom opplever i stadig større grad en del av de samme plagene som voksne. Tidligere har dette blitt avfeid og bagatellisert av mange, men vi må erkjenne at også barn og ungdom kan få vondt i ryggen, vondt i nakken, hodepine og andre plager. Mange får beskjed om at «dette går over», «det er ikke farlig å ha vondt» eller at «dette kommer de til å vokse av seg». Forskere på tvers a profesjoner er nå imidlertid samstemt om at veldig mange «voksenplager» stammer fra noe som startet mens vi var i vekst og utvikling.

Sirkel
Sirkel

Selv om noen plager er helt ufarlige, kan smertene gå utover utvikling, skolearbeid, fritidsaktiviteter og trening. Dessverre er det mange som gir seg med idrett og aktiviteter på grunn av plager som kunne vært fikset.

For små barn kan det være vanskelig å sette ord på dette og plagene kan gi utslag i adferdsendringer og vegring. Skolebarn og tenåringer kan ha vanskelig for å ta det opp og går unødvendig lenge før de får hjelp.

Vi ser en alarmerende økning i bruk av smertestillende medisiner hos ungdom. Dette er svært uheldig. Svært mange voksne relaterer også sine plager til noe som begynte i barne- og ungdomsår. Hadde man tatt dette tidlig kunne mye vært avverget senere i livet. Fordi ryggsmerter kan hemme både arbeidsevne, livskvalitet og andre helsebringende aktiviteter kalles ryggplager gjerne «Norges dyreste enkeltlidelse». Skal vi endre på dette må tidlig innsats til – både med forebygging, behandling og veiledning.

Årsak

Vår forståelse av plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet har endret seg veldig de siste årene. Forskere på tvers av profesjoner er nå enige om at rygg- og nakkesmerter sjelden bare har én årsak.

Hos barnehagebarn er det gjerne fall, krasjer og andre smeller som kan sette i gang en funksjonsendring. For skolebarn og ungdom er stillesitting, skjermbruk og idrettsskader/belastningsskader vanlig. Mange barn og unge bruker svært mye av sin våkne tid med skjermer og dette har gitt en voldsom økning i nakkeplager og hodepine. Barn er i dag mindre i bevegelse enn noen gang tidligere og selv om mange trener mye, er dette voksenstyrt aktivitet og i realiteten svært begrenset. Vi ser også at veldig mange barn sjelden eller aldri går noe sted, men blir kjørt til barnehage/skole og aktiviteter. Dette kan gi dårlig kroppsholdning og påfølgende muskelsmerter.

Mens barna vokser er de mer utsatt for plager og vi ser gjerne dette rundt skolestart og tidlig i puberteten. Hos gutter inntreffer vekstspurtene noe senere enn hos jenter og dette gjenspeiles i vår pasientgruppe.

Barn og unge opplever i dag stort sosialt stress og mange sover for lite. Dette kan også gi smerter og hodepine. Stress påvirker muskulaturen langs ryggsøylen og svekker stabiliseringsevnen.

Symptomer

Smerte er kroppens måte å si fra at noe ikke er som det skal. Noen ganger «hvisker» kroppen, mens andre ganger «roper» den. Symptomer kan oppstå akutt eller gradvis. Det meste er muskulære smerter som følge av låsninger i ryggsøylen. Les mer om låsning i ryggen her.

Barn og unge får gjerne mindre smerter enn voksne, men nedsatt funksjon sees i treg/unormal motorisk utvikling og endret adferd.

Sirkel
Sirkel
Sirkel
Sirkel

Barnehagebarn

Dette er en periode hvor det skjer stor utvikling av både grovmotorikk og finmotorikk. Mange herjer og skader seg eller faller og slår seg under lek, men vi ser også i økende grad at lite bevegelse og bruk av mobil og nettbrett påvirker bevegelsesapparatet og utviklingen i denne aldersgruppen.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Forsinket motorisk utvikling

 • Rygg- og nakkesmerter

 • Forstoppelse / fordøyelsesbesvær

 • Adferdsendringer / adferdsproblemer

 • Urolighet / søvnproblemer

 • Plager i midtryggen i forbindelse med pustebesvær / astma

 • Forebyggende sjekk

Kiropraktor behandler barn
Sirkel
Sirkel

Skolebarn

I denne perioden går barna fra en lekende aktivitet til en mer stillesittende skolehverdag. De skal gjennom en vekst- og utviklingsspurt, det sosiale stresset øker og ergonomi på skolepulten og i forbindelse med lekselesing får mye å si. All skjermbruken i og utenfor skolen får ofte en stadig større rolle i barnas liv. Dessuten begynner mange med organisert idrett og pådrar seg belastningsskader.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • «Voksesmerter»

 • Rygg- og nakkesmerter

 • Hodepine / migrene

 • Kne- og fotsmerter, særlig i forbindelse med løping / gym / idrett

 • Idrettsskader

 • Dårlig holdning

 • Forsinket motorisk utvikling

 • Adferdsendringer / adferdsproblemer

 • Urolighet / søvnproblemer

 • Forstoppelse / fordøyelsesbesvær

 • Forebyggende sjekk

Tenåringer

Det som skjer i barneskolen forsterkes på ungdomskolen og videregående og kroppen utvikler seg voldsomt på flere områder. Hverdagen blir mer ensidig, det blir enda mer stillesitting og skjermbruk, økt sosialt stress, hardere trening og økt kroppspress. Dette gir høyere forekomst av idrettsskader og nerve-, muskel- og skjelettplager.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Rygg og nakkesmerter

 • Skuldersmerter

 • Hodepine / migrene

 • Menstruasjonssmerter

 • Stressrelaterte plager

 • Spenninger i nakke og kjevemuskulatur fra tannregulering

 • Idrettsskader

 • Forebyggende sjekk

Behandling

Hvem skal man egentlig ta kontakt med? Helsestasjonen? Fastlegen? Fysioterapeut? Kiropraktor? Går det over av seg selv? Er det farlig?

Noe av grunnen til at nerve- muskel- og skjelettplager rammer så mange og er en så stor byrde for samfunnet er en utbredt «vente og se»-holdning. Varer plagene mer enn 3 dager-en uke anbefaler vi uansett å få dem undersøkt. Om ikke annet, så for råd og veiledning.

Vår ekspertise som kiropraktorer er å undersøke samspillet mellom muskler, leddfunksjon og nevrologisk kontroll. Sammen men en grundig samtale gir dette oss en helhetlig forståelse. Slik kan vi finne ut hva som trenger behandling, hva man kan gjøre selv og hva man kan gjøre for å forebygge nye plager i fremtiden.

Vi bruker i stor grad mye av de samme metodene på barn som på voksne, men selvfølgelig tilpasset alder, kropp og utvikling. Vi har lang klinisk erfaring og ser mange barn og unge i klinikken. Mange er redd for at det skal gjøre vondt på forhånd, men de aller, aller fleste har en god opplevelse av undersøkelse og behandling.

Barn og unge trenger ofte mindre behandling enn voksne, både fordi de responderer raskere og fordi det psykososiale aspektet av smertene ofte er mindre. Veiledning er en stor og viktig del av vårt arbeid.

Hva kan man gjøre selv?

I denne aldersgruppen er rådene mer spesialtilpasset. Det er derfor vanskelig å gi generelle råd her. For de fleste er det bedre å være aktiv enn å være helt i ro, men av og til kan det være god grunn til å stå over en trening så kroppen får kommet seg litt. Har du vondt? Legg på kuldepakning over det smertefulle området i 20 minutter. Vent en time og gjenta.

En god holdning er viktig. Unngå luting av ryggen og fremskutt hodestilling.

Som med alt annet er forebygging den beste behandlingen! Vær aktiv og bruk kroppen variert. Begrens stillesitting og skjermbruk på fritiden. Ta en sjekk hos kiropraktor for råd og veiledning.

Sirkel
Sirkel
Sirkel
Sirkel

Fyll ut kontaktskjema

Har du spørsmål om kiropraktisk behandling hos oss? Fyll ut skjemaet, så du kan starte veien mot et bedre liv. 

Her finner du oss

Vi har 25 års erfaring med vonde rygger på Fornebu.

Hos oss er du i de beste hender.