August 30, 2015

FOR BEDRIFTER

Nerve-, muskel-/ skjelettlidelser er hyppigste årsak til sykefravær og uførepensjon i Norge. Dette rammer arbeidsgivere og bedrifter i alle bransjer.

Bedriftsavtale

Hos Fornebu Kiropraktorsenter er det et overordnet mål å få våre pasienter tilbake i normal hverdagsaktivitet og arbeid så tidlig som mulig. SINTEF har slått fast at direkte tilgang til kiropraktisk behandling reduserer sykefravær og sykefraværskostnader i denne pasientgruppen. Vi tilbyr derfor direkte avtaler til bedrifter av enhver størrelse.

Fornebu Kiropraktorsenter har lokaler i Rolfsbuktveien 17. Med kort avstand til klinikken og tidseffektive konsultasjoner, ligger alt til rette for et praktisk bedriftshelsetjenestetilbud. Våre åpningstider gjør det også mulig å motta behandling før eller etter arbeidstid fem dager i uken.

Ta kontakt med kiropraktor Knut Andreas Eek (knutandreas@fornebukiropraktorsenter.no) eller Helen Ditlev-Simonsen (helen@fornebukiropraktorsenter.no) for ytterligere informasjon eller for personlig møte dersom dette er interessant for deg og din bedrift.

Vi har også avtaler med Storebrand, If, Tryg, Vertikal, Nordic Care, Storebrand, Falck .

Foredrag

Vi holder gjerne foredrag om rygghelse på din arbeidsplass. Mange ønsker veiledning rundt hverdagstrening, sittestillinger, posisjonering av PC-skjerm osv., men vi tilpasser oss deres behov. Eksempler på andre temaer er “hodepine”, “svimmelhet”, “hvordan begrense stress i kroppen?”. Vi kommer gjerne innom DIN arbeidsplass – bare ta kontakt!